μαθε, φαντασου, παιξε

A2
  • 3 ώρες /εβδομάδα
  • Επίπεδο CEFR : A2
  • γκρουπ έως 6 μαθητών
  • Εξετάσεις 4μήνου (examen du semestre) & τελικές (examen de fin d’année)
  • Αξιολόγηση προόδου ανά τρίμηνο
Επικοινωνήστε μαζί μαςΠίσω στα Γαλλικά

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για την εξέταση Delf A2. Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με οικείες θεματικές. Μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα ρουτίνας. Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης. Οι μαθητές πραγματοποιούν συχνές προσομοιώσεις με παλιά θέματα σε πραγματικό χρόνο και ολοκληρωμένα τεστ που δείχνουν την πρόοδό τους και τους εξοικειώνουν με τον τρόπο εξέτασης.