ΓΑΛΛΙΚΑ

special offerΕίναι τα Γαλλικά η δεύτερη γλώσσα που κάνετε στο κέντρο μας; Ρωτήστε για την προσφορά που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για εσάς!
100% επιτυχία
Τα τελευταία χρόνια η απόδοση των μαθητών μας έχει φθάσει σε υψηλότατα επίπεδα και η επιτυχία τους στις εξετάσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου σε όλα τα διπλώματα έχει αγγίξει το 100%. Ο τελικός στόχος των μαθημάτων μας είναι να δώσουν στο σπουδαστή τη δυνατότητα να επικοινωνεί, δηλαδή να είναι ικανός να κατανοεί και να εκφράζεται, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, αυθόρμητα, επιστρατεύοντας με τον κατάλληλο τρόπο όλες του τις γνώσεις.iciparleΟι καθηγητές έχουν στη διάθεσή τους οπτικοακουστικό υλικό και χρησιμοποιείται ο διαδραστικός πίνακας μέσω του οποίου τους παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο ή, η διεξαγωγή του μαθήματος με τη χρήση τεχνολογικών καινοτομιών.Χρησιμοποιούνται διάφορα εγχειρίδια ανάλογα με το επίπεδο και με την ηλικία των σπουδαστών. Όλα τους βασίζονται σε μια δυναμική και επικοινωνιακή μέθοδο που συμφωνεί με τις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.Στο τέλος κάθε επιπέδου οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των διπλωμάτων DELF, DALF (διεθνώς αναγνωρισμένες επίσημες πιστοποιήσεις του γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας) και των διπλωμάτων του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Sorbonne B2, C1, C2 και C2++).
P33018052 P33017532
Σπουδές στη Γαλλία
Στην Γαλλία για την εισαγωγή σπουδαστών στην ανώτατη εκπαίδευση, απαιτείται κατοχή του τίτλου «Baccalaureat». Κατά συνέπεια οι Έλληνες μαθητές πρέπει να προσκομίσουν τον ισότιμο του Baccalaureat τίτλο, δηλαδή το Απολυτήριο Λυκείου. Δεν υπάρχει όριο κατώτατης βαθμολογίας. Όσο αφορά το επίπεδο της γλώσσας που απαιτείται, αυτό ποικίλει ανάλογα με το Πανεπιστήμιο. Γενικά ζητείται γνώση των Γαλλικών σε επίπεδο B2, Sorbonne 1.Ένας άλλος τρόπος είναι να δώσει ο σπουδαστής ένα ειδικό test γνώσεων: TCF, TEF, το οποίο αποδέχονται τα Γαλλικά Πανεπιστήμια. Πολλοί σπουδαστές μας αφού τελειώσουν τις σπουδές του Ελληνικού Λυκείου παίρνουν την απόφαση να φοιτήσουν στη Γαλλία. Το κέντρο μας βοηθά τους μαθητές αυτούς στη διαδικασία επιλογής Πανεπιστημίου και σύνταξης των σχετικών εγγράφων.