ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ( DELF, DALF )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Γραπτές Εξετάσεις

DELF A1 Σάββατο, 12 Μαΐου

DELF B2 Παρασκευή, 11 Μαΐου

Χώρος διεξαγωγής: Λύκειο Λεόντειο (Σοφούλη 2 Ν.Σμύρνη)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Προφορικές Εξετάσεις

DELF A1 Δευτέρα, 7 Μαΐου

Χώρος διεξαγωγής: Λύκειο Λεόντειο (Σοφούλη 2 Ν.Σμύρνη)