ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ( DELF, DALF ) 2018-2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Γραπτές Εξετάσεις

DELF A1 Σάββατο, 11 Μαΐου Ώρα 16:40-18:00

DELF A2 Σάββατο, 11 Μαΐου Ώρα 18:30-20:10

DELF B2 Παρασκευή, 10 Μαΐου Ώρα 18:45-21:15

DALF C1 Παρασκευή, 10 Μαΐου Ώρα 16:30-20:40

Χώρος διεξαγωγής: Λύκειο Λεόντειο (Σοφούλη 2 Ν.Σμύρνη)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Προφορικές Εξετάσεις

DELF A1 Δευτέρα, 13 Μαΐου Ώρα 18:00

DELF A2 Τρίτη, 14 Μαΐου Ώρα 17:30, 18:40

DELF Β2 Πέμπτη, 16 Μαΐου Ώρα 19:00,19:20

Χώρος διεξαγωγής: Λύκειο Λεόντειο (Σοφούλη 2 Ν.Σμύρνη) 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ( DELF, DALF ) 2017-2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Γραπτές Εξετάσεις

DELF A1 Σάββατο, 12 Μαΐου

DELF B2 Παρασκευή, 11 Μαΐου

Χώρος διεξαγωγής: Λύκειο Λεόντειο (Σοφούλη 2 Ν.Σμύρνη)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Προφορικές Εξετάσεις

DELF A1 Δευτέρα, 7 Μαΐου

Χώρος διεξαγωγής: Λύκειο Λεόντειο (Σοφούλη 2 Ν.Σμύρνη)