ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα Αγγλικών για την Α' Δημοτικού

PRE-JUNIOR

Γιατί η καλή αρχή μετράει!

Τα τμήματα αυτά διδάσκονται πάντα από καθηγητή/τρια με μητρική την Αγγλική γλώσσα και προσφέρονται δωρεάν στους μικρούς μας μαθητές. Στόχος της τάξης αυτής είναι η πρώτη επαφή με τη γλώσσα και η εκμάθηση λέξεων και φράσεων με τρόπο εμπειρικό, όπως ακριβώς γίνεται και η εκμάθηση της μητρικής γλώσσας. Τραγουδώντας, κάνοντας χειροτεχνίες, παίζοντας ομαδικά παιχνίδια, ο μαθητής εξοικειώνεται με το άκουσμα της γλώσσας και εξασκεί τον προφορικό λόγο μαθαίνοντας την προφορά από τον καθηγητή/τρια που έχει την Αγγλική ως μητρική. Με την ολοκλήρωση της τάξης ο μαθητής αισθάνεται αυτοπεποίθηση και σιγουριά για να λειτουργεί σε ένα σχολικό περιβάλλον όπου η κυρίαρχη γλώσσα είναι η Αγγλική.

 

IMG_3795