Βασικά επίπεδα

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ακολουθεί σε όλες τις γλώσσες το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Πιστοποίηση στις Ξένες Γλώσσες (CEFR), το οποίο θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2001 και ορίζει συγκεκριμένα επίπεδα πιστοποίησης.

Όλα τα διπλώματα σε όλα τα επίπεδα τα οποία αποκτούν οι μαθητές μας είναι διπλώματα διεθνούς αναγνώρισης, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ και αποτελούν σίγουρα επαγγελματικά εφόδια για τη σταδιοδρομία τους. Η διδασκαλία είναι πάντοτε προσαρμοσμένη στον κάθε μαθητή και στόχο έχει να εξελίξει τα δυνατά σημεία τους ταυτόχρονα βοηθώντας στην αντιμετώπιση αδυναμιών. Η τάξη είναι ένα αμιγώς αγγλόφωνο περιβάλλον όπου ο μαθητής ενθαρρύνεται να χρησιμοποιεί τη γλώσσα συστηματικά. Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται με βάση τη γραπτή και την προφορική τους απόδοση αλλά και με βάση την προσπάθεια που καταβάλουν στο μάθημα.

Η Φιλοσοφία μας για το ΛΑΘΟΣ

Το λάθος είναι ένα χρήσιμο και αναπόσπαστο κομμάτι της μάθησης! Επισημαίνεται από τον καθηγητή με σκοπό την εξήγησή του, ώστε στην πορεία να μην επαναληφθεί αλλά δεν αποτελεί ΠΟΤΕ λόγο αποθάρρυνσης ή τιμωρίας του μαθητή. Έτσι το παιδί μαθαίνει χωρίς να πλήττεται η αυτοπεποίθησή του.

IMG_3796