ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ

Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου και ώρα 17:00 πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική συνάντηση  για  τους  γονείς των νέων μαθητών μας. Μιλήσαμε για το πρόγραμμα σπουδών και την μέθοδο διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας  που ακολουθεί η σχολή μας.

Επίσης την ίδια μέρα και ώρα 18:00  έγινε και  η πρώτη συνάντηση καθηγητών και γονέων. Εκεί δόθηκε μία  αρχική  ενδεικτική  εικόνα  της προόδου και της επιμέλειας των μαθητών.

Σας τονίζουμε ότι η συνάντηση αυτή  έγινε  για  τους  γονείς  των  μαθητών όλων  των γλωσσών.