ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ – ΓΟΝΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

Αγαπητοί γονείς,

Σας καλούμε στην πρώτη συνάντηση καθηγητών – γονέων το Σάββατο 11 Νοεμβρίου και ώρα 18:00! Εκεί, θα δοθεί μία αρχική ενδεικτική εικόνα της προόδου των μαθητών, ενώ θα συζητηθούν θέματα επιμέλειας και συμπεριφοράς.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η συνάντηση αυτή γίνεται για τους γονείς των μαθητών όλων των τμημάτων, για όλες τις γλώσσες.