Τμήματα ενηλίκων σε όλες τις ξένες γλώσσες

Οι ενήλικες μαθητές μπορούν μετά από ένα γραπτό και προφορικό διαγνωστικό τεστ να ενταχθούν σε κάποιο από τα ολιγομελή τμήματα ενηλίκων, τα οποία είναι ταχύρρυθμα και οδηγούν τους μαθητές στη γρήγορη και σίγουρη απόκτηση ενός πιστοποιητικού αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ.

Για ενήλικες μαθητές, οι οποίοι λόγου φόρτου εργασίας ή ωραρίου δεν μπορούν να παρακολουθήσουν κάποιο τμήμα υπάρχει η δυνατότητα ιδιαίτερου μαθήματος με κάποιον από τους έμπειρους καθηγητές μας.
Ελάτε στο χώρο μας για να ενημερωθείτε για την καλύτερη λύση για εσάς!