Τμήματα ενηλίκων σε όλες τις ξένες γλώσσες

Οι ενήλικες μαθητές μπορούν μετά από ένα γραπτό και προφορικό διαγνωστικό τεστ να ενταχθούν σε κάποιο από τα ολιγομελή τμήματα ενηλίκων, τα οποία είναι ταχύρρυθμα και οδηγούν...

Read More

Ξένες γλώσσες στις επιχειρήσεις

Η εκπαίδευση προσωπικού είναι θεμελιώδης για την επιτυχημένη και αποδοτική λειτουργία κάθε εργαζόμενου και ειδικότερα στελεχών που ανήκουν σε εταιρίες και επιχειρήσεις...

Read More